fbpx
In Psycheland we offer free sessions with Michael Randolph for refugees from Ukraine. The meetings will be possible on Wednesday (6.04) and Friday (8.04).
Such help is available in English, French, German or Italian.
 
If you are interested, please contact us:
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Phone: 575-083-618

W naszym ośrodku oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy/osób z Ukrainy potrzebujących wsparcia. Taką pomoc kierujemy zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Możliwe jest wsparcie w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Prosimy o kontakt:

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 575-083-618 (język polski i angielski)
 • Tel.: 502-225-741 (język ukraiński i rosyjski)

У нашому центрі ми пропонуємо безкоштовну психологічну допомогу для біженців з

України / осіб з України, які потребують підтримки. Таку допомогу ми надаємо як

дорослим, так і дітям. Можна отримати допомогу польською, українською, російською,

англійською мовами.

Просимо звертатися за електронною адресою:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. або телефонуючи за номером: 575-083-618 (польська та англійська мови)
 • Тел.: 502-225-741 (російська мова, пасивна українська мова)

В нашем центре мы предлагаем бесплатную психологическую помощь для беженцев

из Украины / лиц из Украины, нуждающихся в поддержке. Такую помощь мы

предоставляем как взрослым, так и детям. Можно получить помощь на польском,

украинском, русском и английском языках.

Просим обращаться по электронному адресу:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. или по телефону: 575-083-618 (польский и английский языки)
 • Тел.: 502-225-741 (русский язык, пассивный украинский язык)

In Psycheland, we offer free psychological help for refugees from Ukraine.

Such help is available in Polish, Ukrainian, Russian and English for adults and children.

Please contact us:

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or phone: 575-083-618 (Polish and English)
 • Phone: 502-225-741 (Ukrainian and Russian)

Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie genogramowej: "Gdzie jest Mój początek?". Grupa genogramowa prowadzona jest przez terapeutów: Joannę Sarnacką i Rozanettę
Bilińską.

Czym jest genogram?

Historia, którą dzielisz z rodziną zaczęła się jeszcze przed Twoimi narodzinami. Genogram umożliwia jej poznanie. Jest schematycznym rysunkiem, opowieścią o rodzinie, przedstawia jej członków i obrazuje podstawowe wzorce relacji rodzinnych. To sposób zbierania i porządkowania informacji o rodzinie i technika terapeutyczna, umożliwiającą prześledzenie międzypokoleniowych wzorców zachowań, przekonań, ról i mitów rodzinnych, specyficznych sposobów komunikacji czy sposobów radzenia sobie z trudnościami. Stwarza to możliwość podjęcia refleksji i zaciekawienia się sobą, odkrycia własnych nieświadomych tendencji i schematów działania. Możliwość pełniejszego zrozumienia własnej historii i powiązania jej z teraźniejszością, dokonywanymi wyborami np. drogi życiowej czy zawodowej, relacji i związków partnerskich tworzy przestrzeń do zmiany. Dodatkowo doświadczenie pracy w małej grupie nad własnym genogramem pozwoli spojrzeć na historię rodziny z wielu różnych perspektyw a doświadczenia wcześniejszych pokoleń będą mogły być zintegrowane z osobistą historią. 

Jak pracuje grupa genogramowa?

Grupa genogramowa składa się z trzech spotkań.
Pierwszym elementem pracy jest zebranie różnych historii z życia rodziny oraz przygotowanie jej graficznego schematu (genogramu). Jak stworzyć genogram zostanie
dokładnie omówione na pierwszym warsztacie. Będzie to także okazja do wspólnego poznania się. Na kolejne dwa weekendowe spotkanie zapraszamy już każdego z uczestników z własnym genogramem. Podczas tych spotkań będziemy na jego podstawie odkrywać indywidualną historię. Na genogram każdego uczestnika przewidziane jest około 3,5 godziny pracy (mniej więcej 2 godziny na pierwszym spotkaniu i 1,5 godziny na drugim).

Terminy:
1. Warsztat - JAK STWORZYĆ GENOGRAM?
12.01.2022 r. godz:18.30-20.30 

2.Pierwszy weekend: PRACA Z INDYWIDUALNYM GENOGRAMEM KAŻDEGO UCZESTNIKA.
22.01.2022 r., godz. 9.00-19.15 (w tym godzinna przerwa obiadowa)
23.01.2022 r., godz.: 9.00-17.00 (w tym godzinna przerwa obiadowa)

3. Drugi weekend: KONTYNUACJA PRACY Z INDYWIDUALNYM GENOGRAMEM KAŻDEGO UCZESTNIKA.
02.04.2022 r., godz. 9.00-17.15 (w tym godzinna przerwa obiadowa)
03.04.2022 r., godz. 9.00-15.45 (w tym godzinna przerwa obiadowa) 

Ile to kosztuje?
 
Grupa jest traktowana jako całość w związku z czym nieobecność na pojedynczym spotkaniu nie zwalnia uczestników z płatności. Udział w grupie poprzedzony jest kwalifikacją do grupy. 
Koszt konsultacji indywidualnej online (50 minut): 150 zł.
Koszt grupy genogramowej: 1600 pln.


Płatność w dwóch częściach
Część I: warsztat i pierwszy weekend: 1000 zł. Płatne do 12.01.2022
Część II: drugi weekend: 600 zł. Płatne do 10.02.2022

Zapisy: 575 083 618

Zapraszamy!

 

Do kogo kierujemy Seminarium?

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zajmujące się zawodowo
pomaganiem osobom starszym i z zaburzeniami poznawczymi, a w szczególności:

- psychologów pracujących w obszarze psychologii klinicznej,
- studentów psychologii i medycyny zainteresowanych problematyką neuropsychologiczną,
- psychoterapeutów zainteresowanych integracją wiedzy neuropsychologicznej z oddziaływaniami psychologicznymi.

Kiedy startujemy?

Pierwsze spotkanie po Nowym Roku przewidziane jest na środę, 12.01.2022, godz. 18:00 - 20:00. Temat przewodni sesji: "Metody przesiewowe w otępieniu. Czy Test Rysowania Zegara to za mało?".

Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu, o stałej porze.

Harmonogram na kolejne spotkania:

styczeń: 12.01.2022 - "Metody przesiewowe w otępieniu. Czy Test Rysowania Zegara to za mało?".
luty: 02.02.2022 - "Diagnoza neuropsychologiczna jako proces badawczy. Narzędzia. Analiza ilościowa i jakościowa".
marzec: 02.03.2022 - "Czy wiedza o mózgu jest potrzebna psychologowi?"
kwiecień: 06.04.2022 - "Neuropsychologia emocji."
maj: 11.05.2022 - "Starzenie poznawcze w normie i patologii".
czerwiec: 01.06.2022 - "Profile neuropsychologiczne otępień".
lipiec: 06.07.2022 - "Metody niefarmakologiczne w otępieniu".
sierpień: 03.08.2022 - "Ocena funkcji pamięciowych w diagnostyce neuropsychlogicznej".
wrzesień: 07.09.2022 - "Funkcje wykonawcze? Jak je rozumieć i badać?"
październik: 06.10.2022 - "Zasady rehabilitacji neuropsychologicznej. Od założeń do technik."
listopad: 02.11.2022 - "Zaburzenia językowe. Afazja."
grudzień: 07.12.2022 - "Łagodne Zaburzenia Poznawcze."

Jaki jest koszt spotkania?

Koszt pojedynczego spotkania to 120 zł (2h).

Jaka jest formuła Seminarium?

Grupa ma charakter półotwarty, może liczyć od 6 do 12 osób.

W jaki sposób zgłosić chęć uczestnictwa w Seminarium?

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z CV zawierającym informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym i szkoleniowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule maila prosimy zaznaczać “Seminarium Neuropsychologiczne”).

Prowadzący: Agnieszka Żelwetro - neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej. Główne obszary zainteresowań i pracy zawodowej obejmują problemy starzenia się w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i osobowościowym. Przygotowuje i współprowadzi programy stymulacyjne dla osób zagrożonych procesem otępiennym i programy terapeutyczne dla osób z otępieniem. Na co dzień pracuje w Ośrodku Badawczo – Naukowo – Dydaktycznym Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Program spotkań:

1. Co i o czym? – tematyka spotkań
a) Między neuropsychologią poznawczą a neuropsychologią kliniczną, czyli nauka a praktyka kliniczna
b) Jak starzeje się umysł a co dzieje się w uszkodzonym mózgu?
c) Rozpoznawanie otępienia i profile neuropsychologiczne otępień
d) Potrzeby osób starszych i osób z zaburzeniami poznawczymi – różne perspektywy
e) Jakie oddziaływania pozafarmakologiczne są możliwe, a jakie skuteczne?
f) Co wybrać: stymulacja, terapia czy rehabilitacja?
g) Ja jako wspomagający, badający, oddziaływujący?


2. Forma:
a) Wprowadzenie teoretyczne, czyli coś z zakresu neuropsychologii poznawczej
b) Nowości w neuropsychologii (artykuł, książka) , czyli nad czym ludzie na świecie i w Polsce pracują
c) Metoda diagnostyczna, czyli co i czym możemy badać?
d) Problem diagnostyczny, czyli coś z zakresu neuropsychologii klinicznej

Zapraszamy młodzież w wieku 14-15 lat oraz 16-18 lat do uczestnictwa w nowej grupie socjoterapeutycznej.

Socjoterapia to propozycja grupowej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skierowana do dzieci i młodzieży, która w sytuacjach społecznych i bycia w grupie doświadcza: 

 • trudności w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z rówieśnikiem, 
 • trudności we współpracy z innymi, 
 • nieśmiałości i wycofania, 
 • trudności w radzeniu sobie z porażkami, 
 • lęku społecznego, 
 • trudności w samoregulacji emocji, 
 • obniżonej samooceny. 

Podczas zajęć, dzieci i młodzież w bezpiecznych warunkach wraz ze wsparciem socjoterapeuty realizują cele spotkań: uczą się korzystnych sposobów funkcjonowania w obszarze interpersonalnym oraz kształtują nowe wzorce zachowań, które pozwolą im budować pozytywne relacje. Dzięki formie warsztatowej i zaangażowaniu grupy rówieśnicze, uczestnicy mogą przyglądać się swoim zainteresowaniom, obawom, potrzebom, zasobom i trudnościom. To wszystko pozwala im zaciekawiać się drugim człowiekiem i sobą, a w konsekwencji także lepiej rozumieć siebie w kontekście relacji z innymi. Dzięki zaś realizacji takich celów socjoterapeutycznych jak: nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, odreagowanie napięcia emocjonalnego, rozwijanie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz wzmocnienie poczucia wartości, uczestnicy z większą łatwością będą odnajdywać się w spotykających ich na co dzień sytuacjach społecznych i zbudują pozytywny obraz siebie. 

Grupa I: liczy 8-10 osób w wieku 14-15 lat.

Grupa II: liczy 8-10 osób w wieku 16-18 lat. 

Charakter grupy: ma charakter zamknięty, co oznacza że od momentu jej rozpoczęcia nie może do niej dołączyć nowy uczestnik. Wyjątek stanowi pierwszy miesiąc. W tym okresie możliwe jest dołączanie nowej osoby, do maksymalnej liczby 10 osób.

Koszt grupy I: cena za jedno spotkanie (90 minut) wynosi 110zł, obowiązuje wpłata co miesiąc.

Koszt grupy II: j.w.

Konsultacje: trwają. W procesie rekrutacji do grupy przewidziano 3 konsultacje. Koszt pierwszej z nich - 140 złotych, kolejnych - 120 złotych. 

Start Grupy I: 16.02.22/ konsultacje do grupy trwają, spotkania raz w tygodniu, 90 minut, w środy w godz. 17:30-19:00.

Start Grupy II: informacje dostępne wkrótce/ konsultacje do grupy trwają, spotkania raz w tygodniu, 90 minut, we wtorki  w godz. 18:00-19:30.

Zapisy: 575 083 618, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na konsultacje!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Grupie Otwarcia® w okolicach Wrocławia!

Aktualności

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5