fbpx

 

    Ważnym obszarem pracy diagnostycznej w naszym Ośrodku jest analiza funkcjonowania poznawczego osób starszych, skrażących się na pogorszenie swojej sprawności umysłowej, a także opracowywanie programów stymulacji poznawczej i terapii neuropsychologicznej dla osób zagrożonych procesem otępiennym (głównie z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi) i fizjologicznym starzeniem się.

W naszej ofercie:

Badania przesiewowe w kierunku otępienia (podejrzenie choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, zwyrodnienia czołowo – skroniowego, otępienia naczyniopochodnego i innych chorób prowadzących do otępienia).

 

Badania neuropsychologiczne, obejmujące badania procesów poznawczych (uwagi, pamięci, mowy, myślenia, procesów kontrolnych, orientacji) i ocenę zmian w funkcjonowaniu poznawczym związanych z wiekiem, a także badania dysfunkcji w przebiegu procesów poznawczych i zakończone opinią psychologiczną, zawierającą opis profilu neuropsychologicznego otępienia. Badanie obejmuje także ocenę osłabienia aktywności poznawczej uwarunkowanej obniżeniem nastroju, depresją, problemami emocjonalnymi.

 

Wykłady z zakresu psychoedukacji i neuroedukacji, poświęcone problemom osób starszych:

- zmiany w sferze emocjonalnej związane z procesami starzenia się (osamotnienie, smutek, strata, zmiana, lęk),

- zmiany w funkcjonowaniu poznawczym związane z wiekiem,

- pamięć i jej zaburzenia,

- mowa i procesy językowe,

- sposoby radzenia sobie ze starością rodziców

- choroba Alzheimera i chorobie Parkinsona,

- mądrość i zasoby poznawcze

- mózg a umysł

 

Psychoterapia indywidualna dla osób starszych

 

Psychologiczna diagnoza kliniczna  

 

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5