fbpx

Terapia ISTDP  (Intensive Short- Term Dynamic Psychotherapy) - czym jest?

Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna to nowoczesna i unikalna, a przede wszystkim wysoce skuteczna metoda psychoterapii. ISTDP łączy w sobie solidne naukowe podstawy z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny medycyny, psychologii, neurobiologii. Opracowana została w latach 60- tych ubiegłego wieku przez Habiba Davanloo i jest intensywnie rozwijana przez jego następców w USA, Kanadzie i Europie Zachodniej.

ISTDP jest:

Intensywna – Ponieważ zachęca do zwiększenia zaangażowania pacjenta, przy aktywnym udziale terapeuty.
Krótkoterminowa – Ponieważ umozliwia osiągnięcie trwałych zmian w relatywnie krótkim czasie.

Dynamiczna - Ponieważ opiera się na założeniach analitycznych, stworzonych przez Freuda i rozwijanych w różnych kierunkach przez jego następców. Dotyczą one nieświadomych procesów i konfliktów wewnątrzpsychicznych będących przyczyną zaburzeń.

Psychoterapia - Ponieważ pozwala poznać siebie jak i osiągnąć realną zmianę w doświadczeniu myśleniu i zachowaniu. Umożliwia zlikwidowanie objawów fizycznych mających źródła w psychice.

Wysoka skuteczność ISTDP poparta jest badaniami naukowymi! 

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5