fbpx

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w przypadku trudności  rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych.

Odbiorcą takiej formy pomocy jest osoba, która doświadczając zmian wynikających z różnych etapów rozwoju, zmian wartości i celów życiowych, odczuwa dyskomfort psychiczny. Celem pomocy jest więc koncentrowanie się na rozwiązywaniu jej bieżących problemów.

Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Głównym zadaniem poradnictwa jest uaktywnianie zasobów (mocnych stron) osoby doświadczającej dyskomfortu psychicznego. Poradnictwo to pomoc w odzyskaniu równowagi emocjonalnej, w odzyskaniu przekonania o możliwości wpływania na swoje życie i poszukiwaniu potrzebnych do tego umiejętności, w odzyskaniu możliwości korzystania ze wsparcia innych osób, potrzebnego do realizacji własnych potrzeb i zadań rozwojowych.

Słowo „odzyskanie” jest tutaj szczególnie ważne i oznacza umożliwienie osobie korzystania z nabytych wcześniej umiejętności wpływania na własne życie albo niekiedy uczenie się nowych umiejętności, które z różnych powodów nie mogły być ukształtowane na wcześniejszych etapach rozwojowych.

Poradnictwo to metoda pomocy osobom doświadczającym kryzysu rozwojowego. Kryzys rozwojowy jest zaburzeniem równowagi emocjonalnej; występuje wtedy, gdy we wcześniejszym okresie rozwoju osoba nie nabyła charakterystycznych dla tego okresu indywidualnych właściwości lub/i gdy występują zewnętrzne przyczyny utrudniające podjęcie nowych zadań rozwojowych. Wśród objawów kryzysu wymienia się: doświadczanie wzrastającego napięcia, lęku i pomieszania; widoczny jest silny subiektywny dyskomfort, pojawia się stan braku równowagi. Poradzenie sobie z takim kryzysem wymaga określonych zmian w procesie poradnictwa psychologicznego.

Uwolnienie się od przeżywanych aktualnie uczuć umożliwia następną ważną zmianę, jaką jest identyfikacja problemu powodującego aktualne trudności i identyfikacja czynników podtrzymujących problem. Rodzaje problemów, niedostrzegane przez klientów z powodu silnych emocji albo braku umiejętności zrozumienia przyczyn doświadczanych trudności, są różne w różnych okresach rozwojowych.

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5