fbpx

Czym jest psychoterapia grupowa?


Jest w jakimś sensie terapeutyczną odpowiedzią na trudności, z którymi borykają się ludzie, a które mają swoje źródło w relacjach z innymi. Grupa terapeutyczna jest niczym społeczny mikrokosmos, w którym każdy z uczestników stara się nieświadomie stworzyć swój świat, wraz z problemami jakich doświadcza w relacjach. W związku z tym, odpowiednio budowana i prowadzona grupa, stanowi bezpieczne środowisko terapeutyczne, w którym uczestnicy mają możliwość odnalezienia innych, niż dotychczas znane, sposobów budowania relacji. Dzięki temu mogą stać się bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb oraz przeżywanych w relacjach z innymi problemów. W efekcie umożliwia to poprawę funkcjonowania w ich codziennym życiu. Uczestnictwo w terapii grupowej pozwala na poznawanie indywidualnych wzorców wchodzenia w relacje, nawykowych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, przez co daje możliwość wyboru przy większej własnej odpowiedzialności. Są to elementy niezbędne do wprowadzania zmian dających ulgę w cierpieniu i prowadzących do rozwoju osobistego. Celem psychoterapii grupowej jest więc taka zmiana odczuwania, myślenia i zachowania by możliwe stało się budowanie satysfakcjonujących związków, rozwój osobisty i w konsekwencji – znaczne podniesienie komfortu życia.


Komu i w czym może pomóc?


Wydaje się szczególnie korzystna dla osób doświadczających:


* trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji intymnych, przyjacielskich, towarzyskich

* niemożności pokochania innych lub/i takich dla, których problem stanowi przyjmowanie miłości, czułości, przyjaźni ze strony innych

* braku rozumienia innych ludzi i ich zachowań

* dyskomfortu w sytuacji ekspozycji społecznej, lub uczestnictwa w grupie ludzi

* lęku przed bliskością

* poczucia bezsensu i pustki w życiu

* poczucia samotności, wycofania, nieśmiałości

* postrzegania siebie jako nieatrakcyjnych, nudnych, nieważnych, bezwartościowych

* trudności w pracy

* mających często obniżony nastrój, mało energii i chęci do życia

* lęku przed wyrażaniem swojego zdania

* problemów w obszarze uczuć (rozpoznawanie, wyrażanie, przeżywanie)

* dolegliwego niepokoju i napięcia

* nadmiernej impulsywności

* nadmiernej kontroli, co utrudnia im przeżywanie radości, zabawę

Psychoterapia grupowa w Psycheland

       Nasza oferta terapii grupowej opiera się na podejściu zintegrowanym, łączącym nurty: psychodynamiczny z egzystencjalnym
i interpersonalnym. Każda sesja grupowa prowadzona jest przez 2 tych samych terapeutów, specjalizujących się w terapii grupowej.  Sesja trwa 2 godziny zegarowe i odbywa się raz w tygodniu Czas trwania grupy zaprogramowany jest na około 9-15 miesięcy, po których odbywa się przerwa, a następnie rozpoczyna się kolejna edycja. Nasze grupy terapeutyczne mają charakter zamknięty, co oznacza że skład osobowy, w którym terapia się zaczyna, nie ulega zmianie, a więc przez cały czas trwania grupy nie dochodzą nowi uczestnicy.

 Trwają konsultacje do grup stacjonarnych:

1)

Grupa psychoterapeutyczna

Kiedy: czwartki w godzinach 18:00 do 20:00

Data rozpoczęcia: 03/09/ 2020

Konsultacje: brak możliwości dołączenia do grupy

Koszt uczestnictwa: 403,64 zł opłaty miesięcznej 

Prowadzący: Justyna Kłosowska - Belda, Marta Drażyńska 

2) 

Grupa psychoterapeutyczna

Kiedy: wtorki w godzinach 09:00 do 11:00

Data rozpoczęcia: 29/09/2020

Konsultacje: brak możliwości dołączenia do grupy

Koszt uczestnictwa: 402,50 zł opłaty miesięcznej 

Prowadzący: Justyna Kłosowska - Belda, Michał Adamski

Grupy będą mieć charakter półotwarty. Oznacza to, że nie będzie odgórnie wyznaczonego terminu ich zakończenia. W przypadku takiej grupy, uczestnicy sami decydują o tym, jak długo będą uczęszczać na sesje, jak długo są w terapii. Okres ten musi jednak trwać nie mniej niż 6 miesięcy. Gdy zwalnia się miejsce, do grupy dołącza nowa osoba. Do grupy mogą zgłaszać się zarówno osoby, które w przeszłości uczestniczyły w psychoterapii grupowej i/lub indywidualnej, jak również takie, dla których będzie to pierwsze doświadczenie. Decyzję o przyjęciu podejmujemy podczas konsultacji, na której wspólnie przyglądamy się, czy taki rodzaj pracy w naszym i Państwa rozumieniu będzie najbardziej pomocny w obecnym momencie Państwa życia i ze względu na specyfikę tworzącej się grupy.

3)

Psychoterapia grupowa z elementami ISTDP

Kiedy: środy w godzinach 13:10 do 15:10

Data rozpoczęcia: 12/05/2021 

Data zakończenia: 13/07/2022

Konsultacje: trwają

Koszt uczestnictwa: 420,00 zł miesięcznie

Prowadzący: Marta Drażyńska, Rafał Pańko

Grupa skierowana jest głównie do osób, które źródła swojego cierpienia upatrują w trudnościach jakie sprawia im budowanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi oraz w rozumieniu siebie i swoich zachowań.
Celem grupy jest stworzenie bezpiecznego środowiska terapeutycznego, w którym uczestnicy będą mieli możliwość odnalezienia innych, niż dotychczas znane, sposobów budowania relacji, a także staną się bardziej świadomi siebie i swoich potrzeb. W efekcie umożliwi to poprawę ich funkcjonowania w codziennym życiu.
Prowadzenie grupy opiera się na myśleniu psychodynamicznym, egzystencjalnym, interpersonalnym, zawiera także elementy terapii ISTDP zwiększające świadomość siebie i swojego ciała (ukazywana będzie zależność między objawami somatycznymi a doświadczanymi uczuciami lęku czy złości)

Dzięki zastosowaniu elementów terapii ISTDP pacjent może pogłębić kontakt z uczuciami, które uległy nieświadomemu stłumieniu w dzieciństwie. Ich ekspresja była blokowana ponieważ zagrażała relacjom z ważnymi dla nas osobami, od których to byliśmy całkowicie zależni. Liczne badania dowodzą, że aby możliwa była długotrwała i znacząca poprawa w psychoterapii , konieczne jest pełne doświadczenie wszystkich tłumionych uczuć przez pacjenta. Konieczne jest więc zrozumieć pochodzenie objawów, które powstają wskutek działania mechanizmów obronnych, lęku i kompulsywnego powtarzania schematów, które odzwierciedlają pierwotną relację z rodzicem.


Czym jest terapia ISTDP (Intensive Short- Term Dynamic Psychotherapy)?Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna to nowoczesna i unikalna, a przede wszystkim wysoce skuteczna metoda psychoterapii. ISTDP jest:

  • Intensywna – Ponieważ zachęca do zwiększenia zaangażowania pacjenta, przy aktywnym udziale terapeuty.
  • Krótkoterminowa – Ponieważ umozliwia osiągnięcie trwałych zmian w relatywnie krótkim czasie.
  • Dynamiczna - Ponieważ opiera się na założeniach analitycznych, stworzonych przez Freuda i rozwijanych w różnych kierunkach przez jego następców. Dotyczą one nieświadomych procesów i konfliktów wewnątrzpsychicznych będących przyczyną zaburzeń.
  • Psychoterapia - Ponieważ pozwala poznać siebie jak i osiągnąć realną zmianę w doświadczeniu myśleniu i zachowaniu. Umożliwia zlikwidowanie objawów fizycznych mających źródła w psychice.

 

Aktualne grupy wyjazdowe:

Terminy Grup Otwarcia w okolicach Wrocławia w 2021 roku:

- 12 - 17/03/2021
- 23 - 28/07/2021
- 17 - 22/09/2021

Grupa Terapeutyczna pracy z ciałem Michaela Randolpha w okolicach Wrocławia w 2021 roku :

- 17-22/09/2021

Grupy wyjazdowe odbywające się w okolicach Wrocławia odbywają się w pięknym Dobkowie w Villa Greta! Zajrzyj! Polecamy!

Aktualności

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5