Czym jest psychoterapia grupowa?


Jest w jakimś sensie terapeutyczną odpowiedzią na trudności, z którymi borykają się ludzie, a które mają swoje źródło w relacjach z innymi. Grupa terapeutyczna jest niczym społeczny mikrokosmos, w którym każdy z uczestników stara się nieświadomie stworzyć swój świat, wraz z problemami jakich doświadcza w relacjach. W związku z tym, odpowiednio budowana i prowadzona grupa, stanowi bezpieczne środowisko terapeutyczne, w którym uczestnicy mają możliwość odnalezienia innych, niż dotychczas znane, sposobów budowania relacji. Dzięki temu mogą stać się bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb oraz przeżywanych w relacjach z innymi problemów. W efekcie umożliwia to poprawę funkcjonowania w ich codziennym życiu. Uczestnictwo w terapii grupowej pozwala na poznawanie indywidualnych wzorców wchodzenia w relacje, nawykowych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, przez co daje możliwość wyboru przy większej własnej odpowiedzialności. Są to elementy niezbędne do wprowadzania zmian dających ulgę w cierpieniu i prowadzących do rozwoju osobistego. Celem psychoterapii grupowej jest więc taka zmiana odczuwania, myślenia i zachowania by możliwe stało się budowanie satysfakcjonujących związków, rozwój osobisty i w konsekwencji – znaczne podniesienie komfortu życia.


Komu i w czym może pomóc?


Wydaje się szczególnie korzystna dla osób doświadczających:


* trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji intymnych, przyjacielskich, towarzyskich

* niemożności pokochania innych lub/i takich dla, których problem stanowi przyjmowanie miłości, czułości, przyjaźni ze strony innych

* braku rozumienia innych ludzi i ich zachowań

* dyskomfortu w sytuacji ekspozycji społecznej, lub uczestnictwa w grupie ludzi

* lęku przed bliskością

* poczucia bezsensu i pustki w życiu

* poczucia samotności, wycofania, nieśmiałości

* postrzegania siebie jako nieatrakcyjnych, nudnych, nieważnych, bezwartościowych

* trudności w pracy

* mających często obniżony nastrój, mało energii i chęci do życia

* lęku przed wyrażaniem swojego zdania

* problemów w obszarze uczuć (rozpoznawanie, wyrażanie, przeżywanie)

* dolegliwego niepokoju i napięcia

* nadmiernej impulsywności

* nadmiernej kontroli, co utrudnia im przeżywanie radości, zabawę

Psychoterapia grupowa w Psycheland

       Nasza oferta terapii grupowej opiera się na podejściu zintegrowanym, łączącym nurty: psychodynamiczny z egzystencjalnym
i interpersonalnym. Każda sesja grupowa prowadzona jest przez 2 tych samych terapeutów, specjalizujących się w terapii grupowej.  Sesja trwa 2 godziny zegarowe i odbywa się raz w tygodniu Czas trwania grupy zaprogramowany jest na około 9-15 miesięcy, po których odbywa się przerwa, a następnie rozpoczyna się kolejna edycja. Nasze grupy terapeutyczne mają charakter zamknięty, co oznacza że skład osobowy, w którym terapia się zaczyna, nie ulega zmianie, a więc przez cały czas trwania grupy nie dochodzą nowi uczestnicy.

 Trwają konsultacje do grup stacjonarnych:

1)

Grupa psychoterapeutyczna

Kiedy: czwartki w godzinach 18:00 do 20:00

Data rozpoczęcia: 03/10/ 2019

Konsultacje: trwają

Koszt uczestnictwa: 366,30 zł opłaty miesięcznej 

Prowadzący: Justyna Kłosowska - Belda, Marta Drażyńska 

Grupa będzie mieć charakter półotwarty. Oznacza to, że nie będzie mieć odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia. W przypadku takiej grupy, uczestnicy sami decydują o tym, jak długo będą uczęszczać na sesje, jak długo są w terapii. Okres ten musi jednak trwać nie mniej niż 6 miesięcy. Gdy zwalnia się miejsce, do grupy dołącza nowa osoba. Do grupy mogą zgłaszać się zarówno osoby, które w przeszłości uczestniczyły w psychoterapii grupowej i/lub indywidualnej, jak również takie, dla których będzie to pierwsze doświadczenie. Decyzję o przyjęciu podejmujemy podczas konsultacji, na której wspólnie przyglądamy się, czy taki rodzaj pracy w naszym i Państwa rozumieniu będzie najbardziej pomocny w obecnym momencie Państwa życia i ze względu na specyfikę tworzącej się grupy.

2) 

Grupa psychoterapeutyczna z elementami ISTDP

Kiedy: środy w godzinach 13:10 do 15:10

Data rozpoczęcia: 02/10/2019

Data zakończenia: 24/06/2020 

Konsultacje: trwają

Koszt uczestnictwa: 400,00 zł opłaty miesięcznej (10rat)

Prowadzący: Rafał Pańko, Monika Kuleszczyk

Grupa będzie mięc charakter zamknięty, co oznacza, że skład osobowy, w którym terapia się rozpocznie nie ulegnie zmianie, w taki sposób, że przez 10 miesięcy nie dołączy żaden nowy uczestnik. 

Pod względem teoretycznym ISTDP opiera się na założeniach psychoanalitycznych i teorii więzi oraz współczesnych dokonaniach w dziedzinie neurobiologii. Terapeuta pracujący w tym nurcie zajmuje aktywną pozycję, aby pomóc pacjentowi w skupieniu się na doświadczanym przez niego konflikcie wewnętrznym i skłonić go do zainwestowania swoich sił w zdrowe pragnienia. W trakcie grupowej terapii z elementami ISTDP pokazujemy pacjentom, jak wiele objawów somatycznych – takich jak ból brzucha i głowy czy zespół jelita nadwrażliwego – bierze się z doświadczanego przez nich lęku.

Polecamy osobom, które doświadczają trudności w zakresie:

  • wyrażania złości
  • rozpoznawaniu swoich potrzeb, uczuć
  • odrzucania, nienawiść do siebie
  • regulacji lęku 
  • lęku przed bliskością, przyjmowania pozytywnych uczuć
  • budowania miłości do siebie, żalu za stracony czas, gdy się siebie porzucało

Aktualne grupy wyjazdowe:

Terminy grup wyjazdowych w okolicach Wrocławia w 2019 roku:

Grupy Otwarcia:

- 01-06/03/2019 

- 05-10/04/2019 

- 02-07/08/2019 

- 11-16/10/2019 

UWAGA!

Terminy Grup Otwarcia w okolicach Wrocławia w 2020 roku:

- 03-08/04/2020

- 10-15/07/2020

- 09-14/10/2020

Grupa Terapeutyczna pracy z ciałem Michaela Randolpha w okolicach Wrocławia w 2019 roku :

- 05-10/04/2019 

- 02-07/08/2019 

Grupy wyjazdowe odbywające się w okolicach Wrocławia odbywają się w pięknym Dobkowie w Villa Greta! Zajrzyj! Polecamy!

Aktualności

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5