fbpx

Mgr Joanna Płonka - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

joanna plonka psycheland wroclaw

Mgr psychologii, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na kierunku psychologia o specjalnościach psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska psychologa-nauczyciela w szkołach i placówkach edukacyjnych. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych szczeblach edukacji, które zdobywała w ramach staży studenckich w poznańskich placówkach edukacyjnych. Obecnie nadal ma kontakt z młodzieżą podczas regularnej pracy w szkole. Związana także z Fundacją NON LICET, gdzie pełni dyżury w ramach pierwszego kontaktu, w ramach których udziela wsparcia telefonicznego jak i prowadzi rozmowy wspierające dla osób doświadczających przemocy bądź będących w kryzysie.

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5