fbpx

"Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie umiejętności wychowawczych opracowanych przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w oparciu o koncepcje wychowawcze A. Faber, E. Mazlish i T. Gordona. Wykorzystujemy także zasady NVC (Porozumienia bez Przemocy) Marshalla Rosenberga oraz najnowszą wiedzę dotyczącą rozwoju mózgu człowieka.


 

Podczas zajęć

 • nauczysz się budować zdrową, pełną miłości i szacunku relację z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad i poszanowania granic.
 • dowiesz się, jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak je zachęcać do współpracy i samodzielności oraz jak wychowywać bez nagród i kar.
 • poprawisz relacje nie tylko z dziećmi, ale z innymi ważnymi osobami (partnerem/przełożonym/przyjacielem).

Szczegółowy program

 • Jasne granice warunkiem poczucia bezpieczeństwa dziecka – jak je stawiać i przestrzegać?
 • Trudne emocje – jak rozpoznać i zaakceptować uczucia syna/córki, by pomóc dziecku poradzić sobie ze smutkiem, złością, rozpaczą, euforią…
 • Motywowanie do współdziałania, czyli koniec z „ile razy mam powtarzać…”
 • Pochwała opisowa, jako podstawa budowania samoskuteczności i poczucia wartości dziecka
 • Modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka (bez kar i nagród)
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów bez pokonanych (wygrana-wygrana)
 • Rozwijanie samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji przez dziecko
 • ·Uwalnianie dzieci od grania narzucanych mu w domu i szkole ról

Organizacja warsztatu

Termin: 2017

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach. Cykl obejmuje 10 spotkań, po 2,5 godziny, raz na tydzień w godzinach wieczornych (piątek) lub przedpołudniowych (sobota). Każde spotkanie poświęcone jest konkretnemu zagadnieniu.

Zajęcia rozpoczynają się po zebraniu grupy 12 osób; przedspotkaniem zapraszamy rodzica/ów na konsultację. (tel. 575 08 36 18)

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Psycheland we Wrocławiu, ul Pieszycka 7. Prowadzący zajęcia: Ewa Okreglicka-Forysiak; Anna Szczepanik

Koszt cyklu wynosi 650 zł, jeżeli w spotkaniach biorą udział oboje rodzice, opłata wynosi po 500 zł od osoby.

Warunkiem rezerwacji miejsca i uczestnictwa w warsztacie jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem zajęć na konto Psycheland. W przypadku odwołania warsztatu, Psycheland zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników, nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem zajęć, dokonać zwrotu wpłaconej kwoty w dniu odwołania warsztatu lub zaproponować wybór innego terminu lub tematu szkolenia.

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5