Oferowane przez nas wsparcie umożliwia lepsze zrozumienie doświadczeń kryzysowych. Pomaga odkryć w sobie  indywidualne zasoby i możliwości oraz odnaleźć nowe rozwiązania w życiu osobistym i zawodowym.

Doświadczenie psychozy łączy się często z poczuciem bezsilności, niezrozumienia i osamotnienia. Pociąga to za sobą zjawisko stygmatyzacji, auto-stygmatyzacji, dystansowania się – wszak najbardziej boimy się tego, czego nie rozumiemy. Obniżone poczucie własnej wartości, lęk i izolacja utrudniają rozwój osobisty czy też podejmowanie różnego rodzaju aktywności.

Obok interwencji psychiatrycznej psychoterapia psychoz jest coraz bardziej docenianą formą leczenia zaburzeń psychotycznych, w tym schizofrenii.

Rolą wsparcia psychologicznego w leczeniu psychoz jest między innymi:

- poszerzenie kontekstu rozumienia problemów pacjenta

- spojrzenie na funkcje objawów z różnych perspektyw

- przypisanie kryzysowi psychicznemu właściwego miejsca w historii życia

- budowanie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa

- stopniowe odzyskiwanie poczucia wpływu i kontroli nad własnym życiem

- wsparcie w odkrywaniu własnego potencjału i możliwości

Osoby zainteresowane tego rodzaju wsparciem zapraszamy na wstępną konsultację psychologiczną. 

Aktualności

© 2018 Psycheland

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5