fbpx

Szanowni Państwo!

Trwa nabór do nowej stacjonarnej grupy terapeutycznej!

Startuje 12/05/2021! Zapraszamy na konsultacje!

 

Psychoterapia grupowa z elementami ISTDP

Kiedy: środy w godzinach 13:10 do 15:10

Data rozpoczęcia: 21/04/2021 

Data zakończenia: 13/07/2022

Konsultacje: TRWAJĄ!

Prowadzący: Marta Drażyńska, Rafał Pańko

Grupa skierowana jest głównie do osób, które źródła swojego cierpienia upatrują w trudnościach jakie sprawia im budowanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi oraz w rozumieniu siebie i swoich zachowań.
Celem grupy jest stworzenie bezpiecznego środowiska terapeutycznego, w którym uczestnicy będą mieli możliwość odnalezienia innych, niż dotychczas znane, sposobów budowania relacji, a także staną się bardziej świadomi siebie i swoich potrzeb. W efekcie umożliwi to poprawę ich funkcjonowania w codziennym życiu.
Prowadzenie grupy opiera się na myśleniu psychodynamicznym, egzystencjalnym, interpersonalnym, zawiera także elementy terapii ISTDP zwiększające świadomość siebie i swojego ciała (ukazywana będzie zależność między objawami somatycznymi a doświadczanymi uczuciami lęku czy złości)

Dzięki zastosowaniu elementów terapii ISTDP pacjent może pogłębić kontakt z uczuciami, które uległy nieświadomemu stłumieniu w dzieciństwie. Ich ekspresja była blokowana ponieważ zagrażała relacjom z ważnymi dla nas osobami, od których to byliśmy całkowicie zależni. Liczne badania dowodzą, że aby możliwa była długotrwała i znacząca poprawa w psychoterapii , konieczne jest pełne doświadczenie wszystkich tłumionych uczuć przez pacjenta. Konieczne jest więc zrozumieć pochodzenie objawów, które powstają wskutek działania mechanizmów obronnych, lęku i kompulsywnego powtarzania schematów, które odzwierciedlają pierwotną relację z rodzicem.


Czym jest terapia ISTDP (Intensive Short- Term Dynamic Psychotherapy)?

Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna to nowoczesna i unikalna, a przede wszystkim wysoce skuteczna metoda psychoterapii. ISTDP jest:

  • Intensywna – Ponieważ zachęca do zwiększenia zaangażowania pacjenta, przy aktywnym udziale terapeuty.
  • Krótkoterminowa – Ponieważ umozliwia osiągnięcie trwałych zmian w relatywnie krótkim czasie.
  • Dynamiczna - Ponieważ opiera się na założeniach analitycznych, stworzonych przez Freuda i rozwijanych w różnych kierunkach przez jego następców. Dotyczą one nieświadomych procesów i konfliktów wewnątrzpsychicznych będących przyczyną zaburzeń.
  • Psychoterapia - Ponieważ pozwala poznać siebie jak i osiągnąć realną zmianę w doświadczeniu myśleniu i zachowaniu. Umożliwia zlikwidowanie objawów fizycznych mających źródła w psychice.

Aktualności

Za fotografie dziękujemy Jordanowi Kłosowskiemu

logo 5